สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมนำเสนอรายงานระหว่างการศึกษาแก่ สปป.ลาว งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 ม.ค. 2566
  • 213 View

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ไปประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมขัวทางและแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อนำเสนอรายงานระหว่างการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป.ลาว และลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างสะพานดังกล่าวโดยมีนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และท่านอาดนาดา บูลม รองอธิบดีกรมขัวทางฯ เป็นประธานร่วม ณ ห้องประชุมแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต