สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. หารือร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) Bhutan Office และ Asian Development Bank (ADB) Bhutan Resident Mission เพื่อประกอบการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 17 มี.ค. 2566
  • 317 View

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เดินทางเข้าหารือกับ Ms. Mariko Tanaka, Representative, JICA Bhutan Office และ Mr. Shamit Chakravarti, Country Director, ADB Bhutan Resident Mission เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูฏาน และมุมมองภาพรวมด้านเศรษฐกิจมหภาคของภูฏาน สำหรับใช้ประกอบการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต