สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาส ครบรอบ 148 ปี
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 26 เม.ย. 2566
  • 112 View

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)  เข้าร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต