สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.เข้าเยี่ยมคารวะ รมต.ว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 13 ธ.ค. 2562
  • 284 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะท่านบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ ระหว่าง สพพ. และ สปป.ลาว ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) โครงการก่อสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง – เวียงจันทน์ ส่วนที่ 2 และโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

แท็กฮิต