สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการประชุม JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 17 มี.ค. 2566
  • 246 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. เดินทางเข้าร่วมประชุม JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development นำโดย นำโดย Makino Koji, Director General เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกันในอนาคต และเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัยของ ORI เพื่อให้ สพพ. ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต