สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ติดตามความก้าวหน้าสำรวจเส้นทางโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย –ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 4 ธ.ค. 2562
  • 150 View

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และท่านแสงทวีใส มะลิวัน (Mr. Sengthavisay MALIVANH) อธิบดีกรมทางรถไฟ สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะในการสำรวจและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 และร่วมประชุมหารือถึงแผนการก่อสร้างและสำรวจเส้นทางโครงการร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมทางรถไฟ และผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. ร่วมกับ Lao Grobal Engineering Consultant Co., Ltd., Lao Phoenix Consulting Company Limited และ Archineer Associates Survey Design and Consulting Co., Ltd. (กลุ่มบริษัท AEC) และผู้แทน คณะผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด ณ สปป.ลาวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

แท็กฮิต