สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 8 ต.ค. 2564
  • 24 View

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำโดย พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมทีมจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ชุมชนมุสลิมหนองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา, สมาคมการค้าอาเซียน-จีน, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมถึงทีมข่าว UCDNEWS THAITIMENEWS และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

แท็กฮิต