สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1 ต.ค. 2564
  • 448 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง