สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุมตรวจรับรายงานขั้นสุดท้าย โครงการถนนสองช่องฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 16 ก.ย. 2562
  • 487 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. U Kyaw Linn, Deputy Minister กระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมตรวจรับร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้เข้าร่วมประชุมตรวจรับ Draft Final Report โครงการที่กล่าวกับผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง นำโดย H.E. U Kyaw Linn, Deputy Minister และ H.E. U Win Tint, Permanent Secretary ณ กระทรวงการก่อสร้าง กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

แท็กฮิต