Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมส่งมอบผ้าห่มรักษ์โลกแก่พระภิกษุสงฆ์
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 6 ธ.ค. 2565
  • 240 View

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และ และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน สพพ.ร่วมบริจาคเงินกองทุนสวัสดิการภายใน สพพ. เพื่อจัดซื้อผ้าห่มรักษ์โลก ส่งมอบแก่พระภิกษุสงฆ์ที่รับการรักษาอาการอาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 17 ของ สพพ. โดยมีนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต