ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล
    อนุกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักทรัพยากรบุคคล สายงานพัฒนาองค์กร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)