จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 12 กุมภาพันธ์ 2563
  • 1011 เข้าชม