จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 17 กุมภาพันธ์ 2566
  • 576 เข้าชม