จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาเว็บไซต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 19 กรกฎาคม 2565
  • 566 เข้าชม