จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างเหมาบริการศึกษาต่างประเทศของ คพพ. กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 26 กรกฎาคม 2562
  • 1031 เข้าชม