จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างสุขศาลาอนามัย "โรงหมอน้อยโนนสะหวัน" บนพื้นที่โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง สปป. ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 13 กันยายน 2565
  • 651 เข้าชม