จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีคัดเลือก
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 22 กรกฎาคม 2563
  • 1045 เข้าชม