จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาระบบ E-Meeting ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการประชุม คพพ. และคณะอนุกรรมการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 4 มกราคม 2566
  • 376 เข้าชม