จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและจัดหาซอฟต์แวร์ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 5 สิงหาคม 2565
  • 681 เข้าชม