จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนภาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 2 มีนาคม 2563
  • 1261 เข้าชม