จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพพ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
โดย: NEDA Admin
  • 30 พฤศจิกายน 2566
  • 328 เข้าชม