จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบภายใน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 3 พฤศจิกายน 2565
  • 617 เข้าชม