จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยพลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 7 เมษายน 2564
  • 949 เข้าชม