จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการตัดคลิปปิ้งข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 29 ตุลาคม 2562
  • 841 เข้าชม