จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการศึกษาทบทวนโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือ ทางการเงินและทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 14 มีนาคม 2565
  • 567 เข้าชม