จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2567)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 10 มิถุนายน 2567
  • 12 เข้าชม