จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับการพัฒนาและกำกับติดตามโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 3 เมษายน 2564
  • 1081 เข้าชม