จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 29 ตุลาคม 2562
  • 904 เข้าชม