จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและจัดหาซอฟต์แวร์ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 23 มิถุนายน 2565
  • 684 เข้าชม