จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 2 เมษายน 2564
  • 906 เข้าชม