จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการเพิ่มศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 17 มกราคม 2567
  • 82 เข้าชม