จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการพัฒนาเว็บไซต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 28 กันยายน 2565
  • 599 เข้าชม