ข้อมูลประเทศและโครงการ

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดีถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ 66/22 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา
โดย: สุมาวดี พลเศษ
  • 2367 เข้าชม
  • 2 กุมภาพันธ์ 2567