ข้อมูลประเทศและโครงการ

โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปาและพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ)
โดย: สุมาวดี พลเศษ
  • 1793 เข้าชม
  • 9 กุมภาพันธ์ 2567