ข้อมูลประเทศและโครงการ

โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 3101 เข้าชม
  • 31 สิงหาคม 2566