ข้อมูลประเทศและโครงการ

โครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว
โดย: โชติศิริ บุรณศิริ
  • 195 เข้าชม
  • 23 พฤษภาคม 2567