สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าพบประธานกรรมการบริหาร สพพ.
โดย: Neda Admin
  • 3936 เข้าชม
  • 4 กรกฎาคม 2560

นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าพบ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่ง โดยได้หารือถึงโครงการความร่วมมือต่างๆ ของ สพพ. ที่มีกับ สปป.ลาว โดยเฉพาะเส้นทางการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและคมนาคม อาทิ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ - บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว และโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือของ สพพ. กับ สปป.ลาว ที่ผ่านมา และหวังว่าความร่วมมือนี้จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต