สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าพบ Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies of Sri Lanka
โดย: วัชรี คำพูล
  • 184 เข้าชม
  • 18 เมษายน 2567

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าพบ Mr. Ajith Abeysekera Director General, Department of External Resources (ERD) และ Mr. R.H.W.A. Kumarasiri Director General, Department of National Planning (NPD) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ
เพื่อการจัดตั้ง Public Debt Management Office (PDMO) ให้แก่กระทรวงการคลังของศรีลังกา ณ ห้อง New Auditorium, Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567