สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. หารือร่วมกรมขัวทาง สปป.ลาว พิจารณา Variation Order (VO) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 5
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 447 เข้าชม
  • 15 ธันวาคม 2565
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และท่านลิตตา ขัตติยะ อธิบดีกรมขัวทาง พร้อมด้วยผู้แทนกรมขัวทาง ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ผู้แทนผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้แทน สพพ. ได้ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณา Variation Order (VO) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)
ณ ห้องประชุมกรมขัวทาง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินระหว่าง สพพ. กับ สปป.ลาว ในลักษณะเงินกู้ทั้งจำนวน มีวงเงิน 1,380,067,000 บาท ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 คิดเป็นร้อยละ 64.17 กำหนดแล้วเสร็จต้นปี พ.ศ. 2567