สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 308 เข้าชม
  • 25 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 นายทวีสิทธิ์ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรม นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. ร่วมกับท่าน Phitsaphonh Philavong รองอธิบดีกรมขัวทางและคณะ ตลอดจนที่ปรึกษาและผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้เดินทางติดตามความก้าวหน้าและประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) ณ แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินระหว่าง สพพ. กับ สปป.ลาว ในลักษณะการให้กู้ทั้งจำนวน วงเงิน 1,380,067,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 โครงการมีความก้าวหน้าร้อยละ 90.09