สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาส ครบรอบ 148 ปี
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 426 เข้าชม
  • 26 เมษายน 2566

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)  เข้าร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566