สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและบริหารโครงการ NR67
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 610 เข้าชม
  • 20 มกราคม 2566

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Ministry of Public Works and Transport: MPWT) นำโดย H.E. Tauch Chankosal Permanent Secretary of State เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและบริหารโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการ NR67) ตลอดจนการดำเนินงานภายใต้สัญญาเงินกู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต