สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมรณรงค์เดินขบวนต่อต้านคอร์รัปชัน 2566
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 389 เข้าชม
  • 6 กันยายน 2566

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำโดยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำบุคลากรของ สพพ. เข้าร่วมรณรงค์เดินขบวนต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT? “แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้คนสังคม เล็งเห็นถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)