สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 18 ของ สพพ.
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 504 เข้าชม
  • 23 พฤษภาคม 2566

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับแขกผู้เกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้มีการประกอบพิธีกรรมไหว้ศาล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมกับการร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการภายใน สพพ. เพื่อการสาธารณะประโยชน์ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส สพพ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566