สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEDA ร่วมหารือ AIIB
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 629 เข้าชม
  • 8 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ จันทร์ธนไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน และคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Rodrigo Salvado, Director General of Operational Partnership Department ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ในโอกาสที่มาเยือน สพพ. โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ อาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ