สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ประชุมหารือทวิภาคีกับกระทรวงการคลังของติมอร์-เลสเต ในระหว่าง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 56 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 471 เข้าชม
  • 12 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมผู้แทนประกอบด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส และนางสาวมณฑิชา รักวิจิตรกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการอาวุโส ได้ประชุมหารือทวิภาคีร่วมกับ H.E. Mr. Antonio Freitas รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของติมอร์-เลสเต พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการคลังของติมอร์-เลสเตในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 56 (56th Annual Meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและโอกาสสำหรับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง สพพ. กับติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ภารกิจการดำเนินงานของ สพพ. โดยเฉพาะการหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในติมอร์-เลสเต โดยฝ่ายติมอร์-เลสเตได้แสดงเจตจำนงค์เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาเป็นสำคัญ โดยรัฐบาลของติมอร์-เลสเต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศซึ่งยังมีความต้องการอยู่จำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของติมอร์-เลสเต