สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 กับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กัมพูชา
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 885 เข้าชม
  • 3 กุมภาพันธ์ 2566

พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและโครงการ นำคณะสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 ช่องจอม/โอเสม็ด-สำโรง-กลอรันห์ ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการ NR68) ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ Ministry of Public Works and Transport (MPWT) และ Department of Public Works and Transport (DPWT) ของกัมพูชา ณ เมืองเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566 เพื่อร่วมประชุมและสำรวจสภาพปัจจุบันของถนน NR68 ระยะทาง 116 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างประเทศเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา (จังหวัดอุดรมีชัย) กับภาคอีสานตอนใต้ (จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ) ณ จุดผ่านแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และเป็นเส้นทางศักยภาพที่สำคัญทางด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทย-กัมพูชา และยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (Southern Economic Corridor) ด้วย