สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. หารือ Municipio Baucau ติมอร์-เลสเต เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ BEmONC
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 205 เข้าชม
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 และ Ms. Pressia Arfin-Cabo ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ติมอร์-เลสเต) ได้เข้าพบ Ms. Veneranda Lenos Martins, Presidente Autoridade Municipio Baucau และคณะผู้บริหารของ Municipio Baucau ติมอร์-เลสเต เพื่อหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในโครงการปรับปรุงศูนย์อนามัยแม่และเด็กประจำชุมชนสำหรับคลอดบุตรและผดุงครรภ์ (BEmONC) และอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ Baguia และ Quelicai เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานกลางของ ติมอร์-เลสเต และ สพพ. ในโครงการ BEmONC ในอนาคตต่อไป ณ ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BAUCAU