สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) กับ 3 เมือง สปป.ลาว “เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง”
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 472 เข้าชม
  • 31 มกราคม 2566

คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ. พร้อมด้วยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สพพ. เดินทางศึกษาดูงาน ณ เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2566