สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
One Belt One Road เศรษฐกิจภูมิภาค "ไทย - จีน"
โดย: Neda Admin
  • 1236 เข้าชม
  • 24 พฤศจิกายน 2560

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยะเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติ One Belt and One Road : Network Opportunities with CLMVT โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวปาฐกถาพิเศษ และรองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน หวัง เสี่ยวเถา กล่าวสุนทรพจน์รวมถึงผู้ร่วมการเสวนาโดย รองผู้อำนวยการสายการเดินเรือแห่งชาติลาว นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งยูนนาน ตัวแทนจากสภาวิศวกร และผู้ทรงเกียรติจากภาคเอกชน ซึ่งโครงการ Belt and Road Initiative ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างสูงให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน ซึ่งโครงการนี้จะทำให้กลุ่มประเทศ CLMVT คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่มาลงทุนใน EEC ยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ จัดโดย เดอะเนชั่น กรุ๊ป, China Daily, Yunnan Daily, กระทรวงคมนาคม และธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560